Geslaagde kick-off ‘Ondernemen bij tegenwind’

Woensdag 3 juni was de kick-off van de door de gemeente Beekdaelen gefaciliteerde en door Businessclub Beekdaelen vormgegeven workshop-reeks ‘Ondernemen bij tegenwind’ voor ondernemers uit de gemeente Beekdaelen.

Verdeeld over twee sessies mochten we in totaal de maximale 16 deelnemers ontvangen in de raadszaal van het gemeentehuis in Schinnen. In een Coronaveilige omgeving met voldoende onderlinge afstand werden de ondernemers gastvrij ontvangen met koffie, vlaai en broodjes door BCB-voorzitter John Brouwers en secretaris Hans van der Meijden. 

Wethouder Roy van der Broek, onder andere verantwoordelijk voor economische zaken binnen de gemeente Beekdaelen, deed de aftrap bij beide sessies. Daarbij haalde hij de rol van de gemeente bij de uitvoering van Corona maatregelen en de uitvoering van de noodregelingen voor de 3800 ondernemers in Beekdaelen aan. Ook benadrukte hij het belang van samenwerking tussen de ondernemers onderling. Hij gaf daarbij aan niet de wijsheid in pacht te hebben voor oplossingen en dat we het samen moeten doen om van elkaar te leren. Daarom ook de keuze voor de samenwerking tussen de gemeente en de gezamenlijke ondernemersverenigingen in Beekdaelen, resulterend in deze reeks van workshops. De gemeente kan alleen faciliteren waar mogelijk en een platform bieden herhaalt Roy van der Broek nogmaals.

Het was een divers gezelschap en een mooie afspiegeling van de ondernemers binnen het MKB van de gemeente Beekdaelen. Van zelfstandigen in de dienstverlening, zorgverleners, juristen, handelsorganisaties tot aan ondernemers met internationale klanten en veel personeel. Tijdens de nadere kennismaking kreeg iedereen de ruimte om zijn of haar verhaal te delen, waarbij niet alleen de problemen nu, maar ook de zorgen voor later met de groep gedeeld werden in alle openheid en eerlijkheid. 

Zo kwamen ondernemers aan het woord die van de ene op de andere dag hun omzet tot nul gereduceerd zagen, maar ook ondernemers die het drukker hadden dan ooit door alle maatregelen. Ondernemers die zoeken naar het licht aan het einde van de tunnel en persoonlijk moeite hebben om staande te blijven, maar ook ondernemers die nu alleen maar kansen zien en hulp vragen bij een woud aan regelgeving en vragen om ruimhartigere toekenning en snellere afgifte van vergunningen.

John Brouwers vervulde zijn rol als workshopleider met verve, afgestemd op de behoefte en vraag vanuit de groep en het feit dat veranderen nooit spontaan is en dus ook nu met Corona niet. In de eerste groep waren deelnemers vooral op zoek naar handvatten hoe nu verder te komen en er vooral zelf niet aan onderdoor te gaan. John haalde de deelnemers uit hun comfortzone en leerden hen hoe ze hun zelfbeeld en presentatie konden verbeteren door hun goede en slechte eigenschappen te her- en erkennen. Hoe kom ik uit de crisis? Daarbij kwamen begrippen als innovatie, eigenwaarde, het geloof in jezelf, de windrichting veranderen en van anderen onderscheiden als gezamenlijke oplossingen naar boven.

De tweede groep maakte gebruik van een andere insteek. Vanuit de verhalen in de voorstelronde ontstond de dynamiek: “We kunnen niet afwachten en we moeten zelf het heft in eigen handen nemen”. Zo worden uit de groep mogelijkheden en onmogelijkheden beargumenteert voor specifieke problemen waar collega ondernemers mee worstelen en worden oplossingen aangedragen. Er worden verbindingen gelegd tussen ondernemers onderling en oplossingen waar de gemeente een rol in kan spelen worden doorgespeeld naar de gemeente. 

Na een inventarisatieronde bij beide groepen bleek dat de deelnemers tevreden zijn met de resultaten van de workshops, ondanks dat ze er soms met een andere verwachting naar toe kwamen. De kick-off mag dan ook als geslaagd worden beschouwd en na evaluatie zal worden bekeken hoe hieraan opvolging kan worden gegeven.

De volgende twee sessies van de gratis workshop staan in ieder geval gepland op woensdag 17 juni a.s. van 16:00 – 18:00 uur en van 19:00 tot 21:00 uur en ondernemers kunnen zich aanmelden via www.businessclubbeekdaelen.nl

Hier een videoverslag van de workshop: