Welkom bij Business Club Beekdaelen

Voor en door ondernemers uit de fusiegemeentes
Nuth, Schinnen en Onderbanken

Image

‘Alles verandert behalve de verandering’

Gedurende het grootste deel van de geschiedenis geloofde men niet dat de wereld veel veranderde en al helemaal niet dat verandering positief kon uitpakken.

Inmiddels hebben we geleerd dat er niet te ontkomen valt aan wijdverbreide, regelmatige veranderingen. Zoals ook de eenwording van de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen een feit is: De nieuwe gemeente Beekdaelen is er!

Om de slagkracht van de ondernemersverenigingen ook in de toekomst te garanderen, zijn de bestuursleden van de bestaande ondernemersverenigingen unaniem van mening dat de eenwording van de nieuwe gemeente Beekdaelen meer kansen dan bedreigingen zal bieden. Anders geformuleerd: We worden uitgedaagd het onbekende te verwelkomen!

Het uitgangspunt is dat de ondernemersvereniging voor ons allen toegevoegde waarde moet hebben, waarbij we ervoor zorgen dat zowel de industrieterreinen alsook de dorpskernen binnen Beekdaelen goed vertegenwoordigd worden en wij een serieuze gesprekspartner naar de nieuwe gemeente toe zijn.

De kracht van Business Club Beekdaelen zit ‘m vooral in de dynamiek: Laten we elkaar leren kennen en laten we elkaar vooral ook iets gunnen. Een ondernemersvereniging met ruim 400 leden! Daar moet toch business uit te halen zijn.

Het doel van het bestuur Business Club Beekdaelen is om samen wezenlijke successen tot stand te brengen:

  • Samen de toekomst tegemoet te treden.
  • Samen nieuwe uitdagingen aan gaan.
  • De synergie bevorderen tussen de ondernemers van BCB
  • Het organiseren van bedrijfsbezoeken, informatieavonden en thema avonden
  • Maar vooral om samen de verandering mee te maken door niet alleen te zeggen dat we iets gaan doen, maar het daadwerkelijk ook gaan uitvoeren.

BC Beekdaelen wordt gevormd door de volgende businessclubs:


OGN
BCO
OVGS

Bestuur

Voorzitter:

John Brouwers

06-51 75 85 70

Secretaris:

Hans van der Meijden

06-11 32 37 25

Penningmeester:

Steff van Well

Algemeen bestuurslid:

Ron Kamerman

Neem contact met ons op