Aanmelden bij Business Club Beekdaelen

Image

De contributie voor het lidmaatschap voor uw bedrijf bedraagt € 125,- per jaar. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. U kunt lid worden door onderstaand formulier in te vullen en te verzenden.

Wilt u meer informatie over de voorwaarden van het lidmaatschap of heeft u anderszins vragen? Stuur deze dan via het contactformulier op de homepage naar het bestuur.

Alvast bedankt voor uw aanmelding,

Bestuur Business Club Beekdaelen

Aanmeldformulier

    * is verplicht veld
    Machtiging
    Ondergetekende machtigt hierbij tot wederopzegging de Business Club Beekdaelen om van zijn of haar ondergenoemd IBAN-nummer de jaarlijkse contributie via automatische incasso af te schrijven.