Save the date, 5 november

Vrijdag 5 november hopen we elkaar weer te mogen ontmoeten. Vandaar !!!!

Na een zeer moeilijke periode waarbij velen van ons het zwaar gehad hebben, ziet het er naar uit dat er weer nieuwe mogelijkheden ontstaan.

Vandaar dat wij als B.C.B. van mening zijn dat we 2021 moeten uitzwaaien met een positieve blik naar de toekomst.

Graag willen wij jullie ontmoeten op een avond die in het teken zal staan van opnieuw verbinden, het uitwisselen van gedachten over de afgelopen periode, het uitwisselen van nieuwe mogelijkheden en het gezamenlijk drinken van een borrel.

Houd deze avond dan ook vrij!!!! Wij willen u graag begroeten en ontmoeten.

De komende maanden zullen wij u steeds meer over de inhoud van de avond vertellen. Let dus op de volgende nieuwsbrieven,

Warm aanbevolen door de besturen van: BCB, OVGS, BCO, BBN en OGN