Nieuwe workshops ‘Ondernemen bij tegenwind’ gepland

Na de succesvolle kick-off van de workshop reeks ‘Ondernemen bij tegenwind’ voor ondernemers uit de gemeente Beekdaelen, werd de volgende workshop gehouden woensdag 17 juni in de raadszaal van het gemeentehuis in Schinnen. 

Door het achterblijven van het aantal aanmeldingen werden de middag- en avondsessie samengevoegd tot één middagsessie. Na uitvoerige evaluatie en na de feedback van de deelnemers omtrent de communicatie zijn we er achter gekomen dat door het gebruik van verschillende subtitels voor de workshops potentiële deelnemers dachten dat de workshops opvolgend waren en dat ze aan volgende sessies alleen konden deelnemen wanneer ze aan de eerste workshop hadden deelgenomen. Deze ruis in de communicatie betreuren wij ten zeerste. We steken dan ook de hand in eigen boezem om dit voortaan duidelijker te communiceren.

De door de gemeente Beekdaelen gefaciliteerde en door Businessclub Beekdaelen van inhoud voorziene workshop-reeks ‘Ondernemen bij tegenwind’ is steeds dezelfde workshop, maar met andere, nieuwe deelnemende ondernemers uit Beekdaelen. De doelstelling is wel altijd dezelfde: platform bieden voor ondernemers die hun verhaal doen hoe corona hun en hun business raakt of heeft geraakt en leren van de verhalen en de acties van andere ondernemers. Natuurlijk worden ook succesverhalen met elkaar gedeeld en daarnaast contacten gelegd met het uiteindelijke doel onderlinge kruisbestuiving.

Tijdens de workshop is het proces leading en kent deze meeting een interactief karakter. Anders geformuleerd: De ondernemers bepalen mede de inhoud van de sessie. De diversiteit in de groep, de mate waarin ze geraakt zijn door coronamaatregelen en de manier hoe ze er mee omgaan staan centraal tijdens de workshop. Zo hebben we drie workshops gedraaid de afgelopen weken, maar met compleet verschillende inhoud. Het belangrijkste is dat de deelnemers tevreden zijn met de resultaten en wat ze er zelf uithalen.

Ook de workshop van 17 juni kende een eigen dynamiek, waarbij in alle openheid en eerlijkheid werd gesproken over de gevolgen van de coronamaatregelen door ondernemers die nagenoeg hun hele omzet zagen wegvallen door maatregelen in Nederland, maar ook in het buitenland. 

Alle ondernemers gingen desondanks niet bij de pakken neer zitten. De een zocht alternatieve, corona gerelateerde oplossingen, om de door het bedrijf ontwikkelde technologie in te zetten in de crowd control. Terwijl een ander de tijd gebruikte om op een andere manier in contact met klanten te komen en te blijven. Eén onderneemster is daarentegen heel andere dingen gaan doen en ontdekte daar toch ook gelukkig van te worden. 

Deelnemers zijn blij dat ze hun verhaal kunnen doen en om andere ondernemers te leren kennen en wijzer te worden van hun aanpak. Zowel op het zakelijke als het persoonlijke vlak en waarderen daarnaast de binnen de workshop aangedragen handvatten om deze zelf in praktijk te brengen.

De volgende twee workshops staan gepland voor woensdag 1 juli met een middag- en een avondsessie waar in elke sessie maximaal 8 ondernemers in of uit Beekdaelen in een corona veilige omgeving kunnen deelnemen aan de volgende workshops ‘Ondernemen bij tegenwind’.

Aanmelden kan via https://businessclubbeekdaelen.nl.