Eerste event geslaagd!

27 januari 2023 vond in de Schinvelderhoeve de aftrap plaats van het eerste event van Businessclub Beekdaelen. Een geslaagde, sfeervolle avond met een gevarieerd programma. Enerzijds om elkaar (na corona) weer ‘op te zoeken’ en anderzijds om de verwachtingen over en weer te bespreken. De businessclubs van Nuth, Schinnen en Onderbanken opereren vanaf nu daadwerkelijk onder één noemer: Businessclub Beekdaelen. Een netwerkorganisatie met en bundeling van kennis en competenties waarbij door schaalvergroting impact gerealiseerd kan worden. Een deels nieuw en verjongd bestuur wil deze uitdaging graag aangaan binnen Beekdaelen en daarbuiten.

Een businessclub die ondernemerschap omarmt maar ook oog heeft voor maatschappelijke betrokkenheid. Vanuit die gedachte nodigen wij u uit zich aan te sluiten bij BCB en samen met ons als collectief, elkaar op te zoeken en onze onderlinge relatie en die daarbuiten, te verdiepen en te verstevigen. Als ondernemer maar ook als stichting of vereniging of welke (ondernemers)vorm dan ook, bent u bij ons van harte welkom! 

Ons streven:

 • Investeren in een waardevol en divers netwerk.
 • Vertrouwen belangrijk vinden als basis voor gunning en samenwerking.
 • Maatschappelijk betrokkenheid en sociale cohesie
 • Een open relatie met de gemeente Beekdaelen.
 • Daar waar nodig een inspirerend raadgever zijn

Kortom: Binden, boeien en beleven binnen Businessclub Beekdaelen.

Een speciale dank aan de bedrijven die deze avond mede hebben mogelijk gemaakt:

 • Schinvelder Hoeve
 • Gastroomie Smeets
 • De Feestballon
 • Upendi
 • Judith’s BloemStijl
 • DJ Fiasco
 • Brandon Smeets Magic Entertainment