Compensatieregeling ondernemers

Beste ondernemers uit de gemeente Beekdaelen.

Helaas wordt ons land net als andere landen in de wereld getroffen daar het Coronavirus. 

Onze overheid heeft gezien de grote impact voor ons als ondernemers een compensatieregeling in het leven geroepen waar wij als ondernemers gebruik van kunnen maken.

U heeft over deze regeling de afgelopen week een brief van de gemeente mogen ontvangen.  Deze brief staat ook hier. In deze brief staat heel duidelijk omschreven aan welke voorwaarden u moet voldoen en hoe u deze kunt aanvragen. Wij als bestuur willen u het advies geven, indien het voor u van toepassing is, om van deze regeling gebruik te maken.

Wethouder Roy van der Broek heeft ons afgelopen zondag op de hoogte gebracht betreffende het aantal aanmeldingen die reeds waren ingediend. Op zondagmiddag hadden zich al 160 ondernemers gemeld.

Deze regeling is voor alle ondernemers van toepassing: ZZPers, B&B ondernemers, sport en recreatie, horecaondernemers, MKB- ondernemers en grootbedrijven.

Wij weten dat deze situatie voor veel ondernemers grote invloed kan hebben op hun inkomen. Het is dan ook een “tijdelijke voorziening tegemoetkoming inkomen”. Maak van deze regeling gebruik indien dat voor u van toepassing is, maar vooral maak er geen misbruik van.

Namens het bestuur van BCB en alle ondernemersverenigingen in de gemeente Beekdaelen.