Bijeenkomst 27 maart verplaatst!

Helaas moeten wij u als bestuur van BCB laten weten dat de bijeenkomst van 27 maart komt te vervallen.

Gezien de ontwikkelingen van het coronavirus lijkt het ons niet verstandig om een risico te nemen.
De gezondheid van u en van de andere leden vinden wij belangrijker dan de avond in deze situatie te laten doorgaan.

Het bestuur heeft besloten om deze avond te verzetten naar 18 september. 
Noteer deze datum alvast in uw agenda. 

Met vriendelijke groet, bestuur BCB